Mikołów - miasto ogrodów

Powiadomienia mikolow.eu

REGULAMIN BEZPŁATNEGO NEWSLETTERA

  1. Usługa bezpłatnego newslettera świadczona jest przez Urząd Miasta Mikołow na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Przed wyrażeniem zgody na korzystanie z usług newslettera należy uważnie zapoznać się niniejszym Regulaminem.

  2. Dla korzystania z usługi wymagany jest urządzenie z dostępem do Internetu, dowolna przeglądarka internetowa oraz czynna i prawidłowo skonfigurowana poczta elektroniczna.

  3. Dla korzystania z usługi sms wymagany jest telefon komórkowy z obsługą funkcji sms.

  4. Newsletter jest bezpłatną usługą, polegającą na informowaniu Użytkowników o wydarzeniach odbywających się w mieście organizowanych przez Urząd Miasta Mikołów jak również przez jednostki, stowarzyszenia i kluby poprzez okresowe wysyłanie wybranych przez administratorów treści drogą elektroniczną w postaci listu elektronicznego lub w przypadku podania numeru telefonu komórkowego wiadomości sms.

  5. Subskrypcja newslettera polega na wpisaniu adresu poczty elektronicznej lub numeru telefonu komórkowego, którym dysponuje Użytkownik do formularza udostępnianego przez Urząd Miasta Mikołów na stronie internetowej www.powiadomienia.mikolow.eu. Subskrypcja newslettera przez Użytkownika stanowi wyrażenie przez Użytkownika zgody na otrzymywanie bezpłatnego newslettera.

  6. Urząd Miasta Mikołów nie będzie udostępniał powierzonych mu adresów poczty elektronicznej osobom czy podmiotom trzecim.

  7. Użytkownik w każdym momencie ma prawo zrezygnować z usługi newslettera. Subskrypcję można anulować, klikając na link "Kliknij aby wypisać się z listy" znajdujący się na dole każdego z przesłanych listów elektronicznych. Dla osób korzystających z usługi powiadomień sms rezygnacja następuje po wysłania sms’a na numer 4628 o treści „MIK stop”.

  8. Usunięcie konta pocztowego Użytkownika z bazy adresowej newslettera następuje natychmiastowo i sygnalizowane jest komunikatem potwierdzającym operację.

  9. Klient subskrybując newsletter wyraża zgodę na wysyłanie przez Urząd Miasta Mikołów za pośrednictwem newslettera informacji na temat wydarzeń odbywających się w mieście w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013 poz. 1422) na konto e-mail Użytkownika lub numer komórkowy.

  10. Urząd Miasta Mikołów zastrzega sobie prawo do usunięcia konta, którego użytkownik naruszył niniejszy Regulamin lub prawo obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej, albo też podejmuje działania ingerujące w niezakłócone korzystanie z usługi przez innych użytkowników albo dostarczanie treści bezprawnych.